Liturgie voor zondag 6 mei 2018

 

Welkom

 

Aanvangslied: Psalm 72 vers 1 en 4

       Geef, Heer, de koning Uwe rechten…

       Hij zal de redder zijn der armen…

 

Stil gebed, votum en groet

 

Zingen: LvK 416 vers 1 en 2

       Gelukkig is het land…

       Gedankt moet zijn de Heer…

 

Geloofsbelijdenis

 

Zingen: NLB 146 C vers 1 en 7

       Alles wat adem heeft love de Here…

       Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen…

 

Gebed

 

Kinderen naar KND

Zingen:

   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

 

Schriftlezing: Jesaja 43:1-7 en Johannes 14:23-29

 

Zingen: Psalm 73 vers 9 en 10

       Nu blijf ik bij U voor altijd…

       Wie heb ik in de hemel, Heer…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 885 vers 1 en 2

       Groot is Uw trouw, o Heer…

       Gij geeft ons vrede…

 

Dankgebed en voorbeden

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4

       Ga met God, en Hij zal met je zijn…

 

Zegen

 

Wilhelmus (NLB 708 vers 1 en 6)