Liturgie voor zondag 6 maart 2022 Jeugddienst

Jeugddienst 6 maart 2022, 19:00 uur, HK Oldemarkt: Supermens

Voor de dienst worshipclips/band

Welkom – bemoediging en groet

Blokje lofprijzing (3 liederen)

  • Heer U bent welkom (Opw. 573)
  • Kom, nu is de tijd, aanbid Hem (Opw. 539)
  • Vul dit huis met uw glorie (Opw. 518)

Gebed

Zingen: Breng ons samen (Opw. 797)

Intro thema – voorbeelden van Supermensen

Zingen: Mijn hulp is van U, Heer (Opw. 640)

Preek: Supermens? Teksten (in de loop van de preek genoemd):

  • Jesaja 40: 28tm31: Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
  • Johannes 14:12: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12).

Samenzang: Mix – Breng dank aan de Eeuwige (Opw. 331) & Mijn hulp is van U, Heer (Opw. 640)

Dankgebed en voorbede

Collecte voor een voor de sponsorkinderen of zuigelingenproject van Compassion – Band zingt ‘Rescuer’ (Redder) van Rend Collective

Zegen met aansluitend slotlied: Bouw uw Koninkrijk (Opw. 769)

Na de dienst weer clips of band (en daarna clips)