Liturgie voor zondag 6 juni 2021

Welkom door de ouderling

Psalm 92 vers 1 en 2

–          Waarlijk, dit is rechtvaardig…

–          Gezegend zal Hij wezen…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 195 – Klein Gloria

Leefregel

NLB 316 vers 1 en 4

–          Het woord dat u ten leven riep…

–          Het woord van liefde, vrede en recht…

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 1:1-12 en 17-19

Opwekking 124 vers 1 en 2

–          Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser…

–          Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend…

Overdenking 

NLB 838 vers 1 en 3

–       O grote God die liefde zijt…

–       Leer ons het goddelijk beleid…

Gebeden

Aandacht voor collecte

NLB 146c vers 1 en 7

–       Alles wat adem heeft, love de Here…

–       Roem dan gij mensen, en lofzing tezamen…

Zegen