Liturgie voor zondag 6 december 2020

Liederen en lezingen

Zondag 6 december 2020

Oldemarkt

‘Licht in de duisternis’

De kaars voor Tweede Advent wordt aangestoken door Tess Damhuis en het gedicht wordt gelezen door Niek Damhuis:

Ik mag het 2e kaarsje laten branden

zodat het licht verspreidt

het licht van de geboorte

moet schijnen wereldwijd.

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 78: 1 & 2

BEMOEDIGING EN GROET

ADVENT-KERSTPROJEKT:

DICHT BIJ HET LICHT’

– Inleiding & clip zandtovenaar

GEBED

De kinderen gaan naar de eigen samenkomst

De organist speelt ‘Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Genesis 1:1-5 & Jesaja 60

LIED 438: 1 & 2

PREEK Licht in de duisternis

LIED 444

DANKGEBED & VOORBEDE

ZEGEN

SLOTLIED: LIED 447