Liturgie voor Zondag 5 mei 2019

Liturgie 5 mei 2019 in Oldemarkt

Intochtslied: Psalm 136 vers 1, 2 en 12

–        Loof de Heer, want Hij is goed…

–        Geef de God der goden eer…

–        Aan de God des hemels zij…

Stil gebed, Bemoediging en groet

Zingen: NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: NLB 709 vers 1, 4 en 5

–        Nooit lichter ving de lente aan…

–        O God, wat zijn wij dwaas geweest…

–        Vergeef het ons! Raak ons weer aan…

Leefregel

Zingen: Psalm 111 vers 1en 6

–        Van ganser harte loof ik Hem…

–        Van alle wijsheid het begin…

Gebed

Zingen: ELB 426 vers 1 en 4

–        Dank U voor de wond’ren die gebeuren…

–        Dank U voor het wonder in mijn leven…

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Lucas 24:13-35

Zingen: NLB 646 vers 1, 2, 3 en 4

–        De Heer is onze reisgenoot…

–        Zo valt een lange weg ons licht…

–        De avond daalt, blijf bij ons Heer!

–        Wij keren naar Jeruzalem…

Overdenking

Zingen: NLB 221 vers 1, 2 en 3

–        Zo vriendelijk en veilig als het licht…

–        Want waar ik ben, als Gij niet wijd en zijd…

–        Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft…

Gebeden

Collecte

Slotlied: NLB 1010 vers 1 en 3

–        Geef vrede, Heer, geef vrede…

Zegen