Liturgie voor zondag 5 juli 2020

Liturgie 5 juli 2020 – internetdienst Oldemarkt 

Op weg naar…?

Aanvangslied: Psalm 105 vers 1 en 3

–       Loof God de Heer, en laat ons blijde…

–       God die aan ons zich openbaarde…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Gebed

Zingen: NLB  868 vers 1 en 5

–       Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere…

–       Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen…

Schriftlezing: Genesis 12:1-4 en Hebreeën 11:8-16

Zingen: NLB 805 vers 1

–       Abraham, abraham, verlaat je land…

Overdenking 

Zingen: NLB 802 vers 1 en 3

–       Door de wereld gaat een woord…

–       Menigeen ging zelf op pad…

Gebeden

Zegen

Zingen: NLB 799 vers 1 en 6

–       Kom, kinderen niet dragen…

–       Wij moesten het maar wagen…