Liturgie voor zondag 4 oktober 2020

Liederen en lezingen

Israëlzondag 4 oktober 2020

Oldemarkt

‘God in jullie midden’

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 105: 1 & 2

BEMOEDIGING EN GROET

LIED 128: 1 & 3

GEBODEN & GEBED

LEZING: Sefanja 3:9-20

LIED 176:1, 3 & 6

PREEK ‘God in jullie midden’

Tekst: Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam. (Openbaringen 21:22)

LIED 410  Evangelische Liedbundel

Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad

Stad van het licht, waar iedereen op wacht.

De gouden zon, de heuvels in het rond

de heil’ge stede, stad van Gods verbond.

Jeruzalem, geef dat wij door uw poort

komen tot u en leven naar Gods woord.

De stad waar droefheid niet meer zal bestaan

Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan

Jeruzalem, ‘k aanschouw met eigen oog

eens uw contouren aan de hemelboog

als ik verlost en horend naar Gods stem

zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem

DANKGEBED & VOORBEDE

ZEGEN

GEZANG 125 Liedboek der kerken, een gebed

O kom, o kom, Immanuël

Verlos uw volk, uw Israël

herstel het van ellende weer

zodat het looft uw naam o Heer

Weest blij, weest blij, o Israël

Hij is nabij Immanuël

O kom, Gij wortel Isaï

verlos ons van de tyrannie

van alle goden dezer eeuw

o Herder, sla de boze leeuw

Weest blij, weest blij, o Israël

Hij is nabij, Immanuël

O kom, o kom, Gij Oriënt

en maak uw licht alom bekend

verjaag de nacht van nood en dood

wij groeten reeds uw morgenrood

Weest blij, weest blij, o Israël

Hij is nabij, Immanuël!