Liturgie voor Zondag 4 Augustus 2019

Liturgie voor zondag 4 augustus in Oldemarkt. Aanvang dienst 09.30 u.

Welkom en mededelingen.

Intochtslied: Ps 119: 1 en 18

Stilgebed

Votum en groet

Klein Gloria: Lied 195

Zingen: Ps 85: 1 en 7

Leefregels

Zingen: lied 975: 1,2 en 3

Gebed om opening van het woord.

Kinderen naar KND + zingen “Wij gaan voor even uit elkaar”

Schriftlezing: Romeinen 1: 1 t/m 17

Verkondiging: Romeinen 1: 16/17: Durf jij te getuigen van Jezus Christus?

Zingen: Lied 837: 1,2,3,4

Dankgebed.

Collecte + orgelspel

Slotzang: Lied 704: 1 en 3

Zegen.