Liturgie voor zondag 31 oktober 2021

Zondag 31 oktober 2021  –  09.30 uur Oldemarkt Gezinsdienst

“Huis van God”

Lezing:  Ezra 6:1 tm 7  (opdracht om de bouw te hervatten n.a.v. het decreet van koning Cyrus/Kores)

Welkom & afkondigingen

Zingen

– ELB 218 Samen in de Naam van Jezus

Stil gebed, bemoediging en groet.

Zingen met de kinderen

Onder, boven, voor en achterhttps://www.youtube.com/watch?v=AX_gOf1nt5M&t=65s

‘k Heb Jezus nodighttps://www.youtube.com/watch?v=9cTuC1ebZhQ

In uw huishttps://www.youtube.com/watch?v=7AOyyQUOoSg

Introductie thema

Lezing: Ezra 6:1-7

Zingen

Kijk daar, een metselaarhttps://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw

Interactief: Huis van God

Zingen

– Liedboek Lied 320 Wie oren heeft om te horen, 1, 2, 3, 4

Dankgebed & voorbede

Zingen

– Liedboek Lied 675 Geest van hierboven

Zegen

Koffiedrinken na afloop