Liturgie voor zondag 31 mei 2020

Liturgie Zondag 31 mei 2020

9.30 uur Oldemarkt Pinksteren

Thema: ‘It giet oan’

Welkom & afkondigingen

Opwekking 78

Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
Looft Hem in zijn machtig uitspansel;
Looft Hem om zijn machtige daden,
Looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.

Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,
Looft Hem met de harp en de citer,
Looft Hem met de tamboerijn en reidans,
Looft Hem met het snarenspel en fluit.

Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.

Looft Hem met de klinkende cimbalen,
Looft Hem met de schallende cimbalen.

Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.

Opwekking 827

Wie omvat de zeeën met zijn hand
Wie gaf vorm aan elke korrel zand
Koninkrijken beven voor zijn stem
Heel de schepping juicht tot eer van hem

Zie onze God, Hij zit op zijn troon
Laten wij Hem eren.
Zie onze Heer, Niemand is als Hij
Laten wij hem eren, Als Heer

Wie vertelde Hem wat wijsheid is
Wie weerlegt Hem die de waarheid is
Wie verbeterd Hem die alles weet
Wie doorgrondt de daden die Hij deed

Zie onze God…..

Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees
Wie versloeg het graf toen Hij verrees
Dood en zonde zijn tenietgedaan
Jezus, Redder, Hij is opgestaan

Zie onze God….

God, U troont voor eeuwig (Vul de aarde voor altijd) )
God, U troont voor eeuwig (Met uw recht en ) 4x heerlijkheid) )

Zie onze God…. 2x

Stil gebed, bemoediging en groet.

Opwekking 623

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.

Want ik wil komen met mijn geest,
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel, waar ik woon.


Laat mijn leven in je zijn, Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen.

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel, waar U woont

Laat Uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen.

Heer wij roepen tot U: Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid, en leg het diep in ons hart.

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis,

wil het maken tot een tempel, waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn, Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen.

Gebed

Lezing: Handelingen 2:1-21

Opwekking 522

Vader, stort uw Geest uit, Op alle volken die bestaan;
Laten dan uw kind’ren, profeteren in uw naam.

Toon in visioenen De geheimen van uw hart;
Ja, uw volk ziet uit, Heer Naar die dag dat U
Uw grootheid openbaart.

Er komt een tijd van grote opwekking;
Dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
En iedereen die Jezus aanroept als Heer wordt gered.

Vader, toon uw glorie, aan alle mensen die bestaan;
Dan buigt elke knie zich vol van eerbied voor uw naam.

Laat de hemel beven, schud de aarde door uw kracht;
Zie de schepping smachten naar die dag dat U
Uw grootheid openbaart.

Er komt een tijd van grote opwekking;
Dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
En iedereen die Jezus aanroept als Heer wordt gered.

Lezing: II Korinthiërs 3:7-18 

Verkondiging: ’t Giet oan…’ 

Opwekking 488

Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want, Heer, ik heb ontdekt
Dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken
Voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde

Heer komt dichterbij
Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
En, Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven, door de kracht van Uw liefde


Houd mij vast…. (2x)


Dan zweef ik op de wind
Gedragen door Uw Geest
En de kracht van Uw liefde

Dankgebed & voorbede – Zegen

Opwekking 553

Laat het feest zijn in de huizen,
Mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
En het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:
Hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
Als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
Als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
In de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
Hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
Als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja