Liturgie voor zondag 31 januari 2021

Liturgie

Woord van welkom

Lied 63: 1

Bemoediging en groet – gebed

Lied 793: 1 & 3

Schriftlezing: Psalm 83

Lied 69: 4

Schriftlezing: Efeziërs 2:4-18

Preek: ‘Zwijg niet’

Lied 176: 1 & 5

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen              

Lied 447