Liturgie voor zondag 30 mei 2021

Liturgie zondag 30 mei 2021, ‘Zendingszondag’

Woord van welkom – afkondigingen

Zingen: NLB 975 Jezus roept hier mensen samen

Bemoediging en groet – gebed

Zingen: Door de wereld gaat een woord

Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs.”

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden, door te luist’ ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het woord verstaan. Refrein

Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang.
Refrein


Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: “Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs.” Refrein

Schriftlezing: Handelingen 8:26-40

Overdenking

Zingen: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Heer U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen want U bent bij mij.

Heer ik bid U, blijf mij nabij.

Ik geloof ik U, geboren uit de maagd

Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

Eén met God de Vader en verenigd met uw volk.

Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst.

Dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.

Heer U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer,

zo weet ik mij veilig want uw hand laat mij nooit los.

Van wat ik misdaan heb heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.

U die via duizend wegen ons hier samenbracht.

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Dankgebed en voorbede

Zingen: NLB 1005 Christus ons licht

Zoekend naar licht hier in het duister,  zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. Refrein

Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst.

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de Vredevorst. Refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd. Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. Refrein

Zegen

Zingen: OPW 710 Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

refrein:

Vader, maak mij tot een zegen; Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij

Als de bron van leven, Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!


Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.