Liturgie voor zondag 30 januari 2022

Liturgie zondag 30 januari 2022:

Woord van welkom

Intochtslied:  Psalm  103 – C:   vers  1  en  5

Votum en groet  Klein Gloria  Lied  195

Zingen: Psalm  118:  vers  2  en  5

Gebed

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst en  wij  zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar etc.

Schriftlezing: Psalm 42

Zingen:  Psalm  42:  vers  1, 2  en 7

Schriftlezing:  Psalm  43

Preek:  n.a.v.  Psalm 42:   vers  2

Zingen:  Lied  413:  vers 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbede  en  Onze Vader

Zingen slotlied:  Lied  802:  vers  1 en 3

Zegenbede: beantwoord met  Lied  415: vers  3