Liturgie voor zondag 3 oktober

INTOCHTSLIED: LIED 118: 1 & 5

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

LIED 146: 1 & 3

GEBODEN & GEBED

De Menorah wordt ontstoken
het Muziekteam zingt:

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft.

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Jesaja 49:1-13

Muziekteam zingt: Shemesh uMagen Adonai (Psalm 84)

PREEK Licht voor de volken

ZINGEN: Opw 669 Adonai (begeleiding Muziekteam)

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 194, EVANGELISCHE LIEDBUNDEL

Er is een stad voor vriend en vreemde

diep in het bloemendal,

er is een mens die roept om vrede,

die mens roept overal:

Refrein:

Jeroesjalaim, stad van God,

wees voor de mensen een veilig huis.

Jeroesjalaim, stad van vrede,

breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen

voorbij het dodendal,

er is een vader met zijn zonen,’’

zij roepen overal:

(Refrein)

Er is een tafel om te eten

voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,

dat volk roept overal

(Refrein)

Er is een wereld zonder grenzen,

zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,

dat hoor je overal:

(Refrein)

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3