Liturgie voor zondag 3 november 2019

Liturgie

3 November 2019

Oldemarkt, 9:30

Thema: God redt iedereen die gelooft

–          Gods goedheid houdt ons staande (psalm 107 vers 1 en 4)

Bemoediging  en groet met aansluitend: NLB 195

Zingen: –          Hemelhoog 290, blij blij

–                Hemelhoog 675, God heeft een plan

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
’t is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

–          Elly en Rikkert, ABC

ABCDEFG Halleluja
HIJKLMN O Heer Jezus
OPQRSTU U zij alle glorie
UVW XYZ ‘k ben gered

Leefregels zingen op wijze ELB 454

Gebed

Introductie thema: God redt iedereen die gelooft

Zingen: ELB 8, Als een hert dat verlangt naar water

Schriftlezing Romeinen 3 vers 21-31 (Bijbel in gewone taal)

Maar God wil de mensen redden. Dat wordt al verteld in de heilige boeken. En nu mag het aan iedereen bekendgemaakt

worden: Mensen worden gered, niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die

gelooft in Jezus Christus.

God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden.

Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God.

Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo

goed wil God voor ons zijn.

Tegelijk wil God dat de schuld van de mensen weer goedgemaakt wordt. Hij heeft daarom zelf gezorgd voor een geschen

waarmee dat kan gebeuren. Dat geschenk is Jezus Christus. Dankzij zijn dood worden de mensen die in hem geloven, gered.

God heeft altijd veel geduld met de mensen gehad. Hij liet hen in leven, ook al deden ze veel verkeerde dingen. En nu redt God

iedereen die gelooft in Jezus Christus. Want iedereen die gelooft, wordt door God als een goed mens gezien.

Kunnen we dan nog zeggen dat het ene volk beter is dan het andere? Nee! Voor iedereen geldt dezelfde wet. Is dat een wet met

regels om je aan te houden? Nee, het is de wet van het geloof.

Want wij weten dat mensen alleen gered kunnen worden door het geloof. En niet doordat ze zich aan de Joodse wet houden.

Er is maar één God. En hij is niet alleen de God van de Joden, maar ook de God van alle andere volken. Hij redt Joden als

geloven, en hij redt niet-Joden als ze geloven.

Beweer ik nu dat alleen het geloof belangrijk is, en de wet helemaal niet? Nee, ik zeg juist dat je je pas echt aan de wet houdt

als je gelooft.

Zingen: Opwekking 520 , weest mijn verlangen

Overdenking

Zingen: Opwekking 642, de rivier

Gebed

Collecte

Slotlied: NLB 425, Vervuld van uw zegen

Zegen