Liturgie voor zondag 3 mei 2020

Liturgie 3 mei 2020 – internetdienst Oldemarkt 

Aanvangslied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

–       Juicht Gode toe, bazuin en zing…

–       Roep uit met blijdschap: God is Hij…

–       Treed statig binnen door de poort…

–       Want God is overstelpend goed…

Stil gebed, Bemoediging, Groet

Gebed

Zingen: Psalm 66 vers 1 en 7

–       Breek, aarde, uit in jubelzangen…

–       De naam des Heren zij geprezen!

Schriftlezing: Psalm 66

Overdenking 

Zingen: LvK 416 vers 1 en 2

–        Gelukkig is het land…

–        Gedankt moet zijn de Heer…

Gebeden

Zegen

Zingen: NLB 864 vers 1 en 5

–       Laat ons de Heer lofzingen…

–       Daarom lof zij de Here…

Wilhelmus?