Liturgie voor zondag 3 juni 2018

Intochtslied: Samen in de naam van Jezus

            1                      Samen in de naam van Jezus

                                   heffen wij een loflied aan,

                                   want de Geest spreekt alle talen

                                   en doet ons elkaar verstaan.

                                   Samen bidden, samen zoeken,

                                   naar het plan van onze Heer.

                                   Samen zingen en getuigen,

                                   samen leven tot zijn eer.

                                  

            2                      Heel de wereld moet het weten

                                   dat God niet veranderd is

                                   en zijn liefde als een lichtstraal

                                   doordringt in de duisternis.

                                   ‘t Werk van God is niet te keren

                                   omdat Hij er over waakt

                                   en de Geest doorbreekt de grenzen

                                   die door mensen zijn gemaakt.

                                  

            3                      Prijst de Heer, de weg is open

                                   naar de Vader, naar elkaar.

                                   Jezus Christus, Triomfator,

                                   mijn Verlosser, Middelaar.

                                   Vader, met geheven handen

                                   breng ik U mijn dank en eer.

                                   ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:

                                   Jezus Christus is de Heer!

                                  

Bemoediging en groet

 

Samenzang: God kent jou

            Refrein:           God kent jou

                                   vanaf het begin

                                   helemaal van buiten

                                    en van binnenin

                                   Hij kent al je vreugde

                                   en al je verdriet,

                                   want Hij ziet de dingen

                                    die een ander niet ziet

                                  

1                      En weet je wat zo mooi is

bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn

want Hij houdt van jou,

ja Hij houdt van jou,

ja Hij houdt van jou en mij

 

Samenzang: ben je groot of ben je klein

                                   Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;

                                   God houdt van jou!

                                   Ben je dik of ben je dun of ben je blank

                                   of bruin;

                                   God houdt van jou!

                                   Hij kent je als je blij bent;

                                   Hij kent je als je baalt

                                   Hij kent je als je droevig bent;

                                   Hij kent je als je straalt.

                                   Het geeft niet of je knap bent;

                                   Het geeft niet wat je doet;

                                   God houdt van jou!

                                   Hij is vol liefde.

                                   God houdt van jou!

                                  

Geboden en gebed

 

Samenzang: Wie op de Heer vertrouwen,

            1                      Wie op de Heer vertrouwen,

                                   zijn als de berg Sion.

                                   Wie op de Heer vertrouwen,

                                   zijn als de berg Sion              

                                   die niet wankelt,

                                   maar voor altoos blijft.

                                   Rondom Jeruzalem zijn bergen;

                                   zo is de Heer rondom zijn volk

                                   van nu aan tot in eeuwigheid,

                                   halleluja, halleluja.

                                  

Introductie thema: Prison break

                                  

Schriftlezing: Handelingen 12:1-17

In die tijd liet koning Herodes een aantal christenen oppakken en mishandelen.

En hij liet Jakobus, de broer van Johannes, onthoofden. De Joden vonden het

goed dat hij dat deed. Toen Herodes dat merkte, liet hij ook Petrus oppakken. Dat

gebeurde in de week van het Joodse Paasfeest. Herodes was van plan om Petrus

na het feest aan het volk te laten zien, en hem dan te doden. Tot die tijd sloot hij

hem op in de gevangenis. Hij liet hem bewaken door vier groepen van vier

soldaten. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, waren de christenen steeds voor

hem aan het bidden. De dag kwam dat Herodes Petrus wilde laten doden. De

nacht daarvoor lag Petrus te slapen. Hij sliep tussen twee soldaten in, en hij was

vastgebonden deur van de gevangenis stonden bewakers. Opeens stond er een

engel van de Heer bij Petrus. De hele ruimte was vol licht. De engel schudde

Petrus wakker en zei tegen hem: ‘Kom, sta snel op!’ Meteen vielen de kettingen

van  de handen van Petrus af. Toen zei de engel: ‘Doe je riem om en trek je

schoenen aan.’ Petrus deed het. Daarna zei de engel: ‘Doe je jas aan, en kom

mee.’ Petrus liep achter de engel aan naar buiten. Hij dacht dat hij droomde, hij

wist niet dat alles echt gebeurde. Samen met de engel liep Petrus langs twee

groepen bewakers. Toen kwamen ze bij de ijzeren poort van de gevangenis. Door

die poort kwam je in de stad. De poort ging vanzelf open. Petrus en de engel

gingen naar buiten en liepen samen nog één straat verder. Toen was de engel

opeens weg. Toen pas wist Petrus dat hij niet droomde, en hij zei bij zichzelf:

‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gestuurd heeft. De Heer heeft mij gered

uit de handen van Herodes. Nu zal niet gebeuren wat het Joodse volk

verwachtte.’ Toen Petrus begreep wat er gebeurd was, ging hij naar het huis van

Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar waren veel christenen bij elkaar

om samen te bidden. Petrus klopte op de deur. Een meisje dat in huis werkte, liep

ernaartoe. Ze heette Rhode. Rhode herkende de stem van Petrus. Ze was zo blij,

dat ze vergat de deur open te doen. Ze rende naar binnen om te vertellen dat

Petrus voor de deur stond. De mensen in het huis zeiden: ‘Dat is onzin, dat kan

niet!’ Maar Rhode bleef zeggen dat het echt waar was. Toen zeiden ze: ‘Dan

moet het de engel zijn die hem beschermd.’ Intussen bleef Petrus op de deur

kloppen, en ten slotte deden ze open. Toen ze zagen dat het echt Petrus was,

waren ze heel verbaasd. Petrus gaf met zijn hand een teken dat iedereen stil

moest zijn. Daarna vertelde hij hoe de Heer hem uit de gevangenis bevrijd had.

En hij zei: ’Ga aan Jakobus en de andere christenen vertellen wat er gebeurd is.’

Toen ging hij weg.

 

Overdenking

 

Samenzang: Gods goedheid houdt ons staande

            1                      Gods goedheid houdt ons staande

                                   zolang de wereld staat!

                                   Houdt dan de lofzang gaande

                                   voor God die leven laat.

                                   Al wie, door Hem bevrijd

                                   uit ongastvrije streken,

                                   naar huis werd heengeleid,

                                   zal van zijn liefde spreken.

                                  

            4                      Laat ons nu voor den Here

                                   zijn goedertierenheid

                                   toezingen en vereren

                                   de God die ons bevrijdt.

                                   Want wie zijn hulp verlangt,

                                   Hem aanroept in gebeden,

                                   verlost Hij uit de angst

                                   en leidt Hij tot den vrede.

                                  

Gebed

                                  

Collecte

 

Slotlied: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

            1                      Heer, uw licht en uw liefde schijnen

                                    waar U bent zal de nacht verdwijnen.

                                   Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

                                   Levend Woord,

                                   ja uw waarheid bevrijdt ons.

                                   Schijn in mij, schijn door mij.

                                  

            Refrein:           Kom, Jezus kom,

                                   vul dit land met uw heerlijkheid.

                                   Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

                                   Zend uw rivier,

                                   laat uw heil

                                   heel de aard’ vervullen.

                                   Spreek, Heer, uw woord:

                                   dat het licht overwint.

                                  

            2                      Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

                                   Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

                                   Door het bloed mag ik U toebehoren.

                                   Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

                                   Schijn in mij, schijn door mij.

                                   (refrein)

                                  

            3                      Staan wij oog in oog met U Heer.

                                   Daalt uw stralende licht op ons neer.

                                   Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

                                   U volmaakt wie volkomen zich geven.

                                   Schijn in mij, schijn door mij.

                                   (refrein)

 

Zegen