Liturgie voor zondag 3 januari 2021

Liturgie zondag 3 januari

Thema:‘Een nieuwe tijd: Society 4.0’

Welkom & Afkondigingen

Bemoediging & Groet

LIED 152: 1 & 2

Gebed

LEZEN: Genesis 11:1-9

LIED 978: 1, 3 & 4

LEZEN: Joël 3:1-5

PREEK: ‘Een nieuwe tijd: Society 4.0

Tekst: Psalm 2:12: Koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer ontzag, breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn Zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede en uw weg loop dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.

LIED 903: 1, 3 & 6

Dankgebed & voorbede

LIED 973