Liturgie voor zondag 3 april 2022

Liturgie

Vijfde zondag veertigdagentijd

Zondag 3 april 2022

Oldemarkt

‘De liefde drijft ons…

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 67: 1 & 2

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 971

GEBODEN & GEBED

OPWEKKING 813: Uw liefde wint elk strijd (Clip)

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: II Korintiërs 5:11-21

´PREEK´ EN PRESENTATIE: De liefde drijft ons…

LIED 869: 1, 5 & 7

DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 315: 1 & 3

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer