Liturgie voor zondag 29 november 2020

Liederen en lezingen

Zondag 29 november 2020

Oldemarkt

Viering Heilig Avondmaal

‘Licht voor de wereld’

De kaars voor Eerste Advent wordt aangestoken door Mark Buijert en het gedicht wordt gelezen door Marjanne Buijert:

Ik mag het 1e kaarsje laten branden

want licht maakt mij heel blij

’t vertelt me van Gods Zoon

het Licht voor jou en mij.

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 67: 1 & 2

BEMOEDIGING EN GROET

ADVENT-KERSTPROJEKT:

DICHT BIJ HET LICHT’

– Inleiding & clip zandtovenaar

GEBED

De kinderen gaan naar de eigen samenkomst

De organist speelt ‘Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Jesaja 42:1-9 & Johannes 1:1-9

PREEK Licht voor de wereld

LIED 145: 2, 3 & 5

VIERING HEILIG AVONDMAAL

– INZETTINGSWOORDEN & GEBED

– GELOOFSBELIJDENIS

– VIERING

– LOFPRIJZING LIED 341 Evangelische Liedbundel.

Heer God, U loven wij

Heer, U belijden wij

Vader in eeuwigheid

zingt ’t gans heelal uw naam

Aarde en hemel Heer

zingen uwe naam ter eer

heel uw schepping door

eeuwig met ‘t eng’lenkoor

Heilig, heilig

heilig is onze God

de Heer Zebaoth

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol

hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol

Halleluja, halleluja

halleluja, halleluja

Amen

DANKGEBED & VOORBEDE

ZEGEN

SLOTLIED: LIED 654: 5 & 6

ZEGEN