Liturgie voor zondag 29 december 2019

iturgie Paasloo 29 december 2019          

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 506

Stil gebed

Bemoediging en groet

We zingen de psalm van deze zondag: Psalm 147: 1, 2, 4

Smeekgebed

Glorialied: Lied 498: 2, 3, 4, 5

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

We zingen: We gaan voor even uit elkaar

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 49: 1-6

Lied 444: 1, 3, 4

Schriftlezing: Lucas 2: 22-35

Lied 159b

Verkondiging

Psalm 87

Dienst van de gebeden

Dienst van de gaven

Lied 763

Zegen