Liturgie voor zondag 29 augustus 2021

Liturgie 29 augustus

Thema: Goed verbonden

Zingen: Opwekking 586

Heel de schepping geeft U eer

Buigt zich vol aanbidding neer.

Jezus Christus, Zoon van God,

Trouw in eeuwigheid.

Heel de schepping zingt uw lof;

U alleen bent onze God,

Onze koning die regeert,

Heerser voor altijd!

Refr: Hij is Heer en zijn eer

Vult de aarde, vult de hemel

En zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd.

Hij is Heer, geef Hem eer

Heel de aarde, heel de hemel,

Want wij leven voor de glorie van uw naam,

De glorie van uw naam.

U alleen hebt alle macht,

Leer ons leven uit uw kracht.

Blaas uw vuur aan in ons hart,

Dat iedereen het ziet en ieder hoort

Refrein

Heilig is de Heer, de schepping juicht, de schepping juicht (4x)

Refrein

Bemoediging en groet

Met aansluitend zingen: ‘Klein Gloria’ (NLB 195)

Zingen: Zie de zon zie de maan (NLB 8b)

Leefregel, Gebed

Introductie thema: Goed verbonden

Zingen: Opwekking 126 in canon

I) Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.

Wij prijzen U als onze Heer.

II) Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

III) Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 -8

Zingen: ELB 435

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel. in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

Overdenking

Zingen: Opwekking 569

Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.

Refrein:
Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer

dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.
Refrein

Gebed

Slotlied: Vervuld van uw zegen  (NLB 425)

Zegen (NLB 415 vers 3)