Liturgie voor zondag 29 april 2018, Paasloo

Welkom

 

Aanvangslied: Psalm 145 vers 1 en 6

       O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal…

       Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij…

 

Stil gebed, Votum en groet

 

Zingen: NLB 286 vers 1, 2, 3, 4 en 5

       In de veelheid van geluiden…

       En van overal gekomen…

       Want wij mensen op de aarde…

       Laat Uw dauw van vrede dalen…

       Die ons naam voor naam wilt noemen…

 

Gebed

 

Leefregel

 

Zingen: Psalm 1 vers 1 en 2

       Gezegend hij, die in der bozen raad…

       Hij is een groene boom die staat gepland…

 

Kinderen naar KND

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar…

 

Schriftlezing: Genesis 4:1-16

Door Harm Thomas

 

Zingen: NLB 272 vers 1, 2, 3, 4 en 5

       Wij zoeken in Uw huis Uw aangezicht, o Here…

       Maar Jezus weende en bad…

       Heer, wij gedenken U…

       De Heiland op de berg…

 

Overdenking

 

Zingen: NLB 991 vers 1, 2, 6 en 8

       De eersten zijn de laatsten…

       God moge ons behoeden…

       Zo hoog zijn Gods gedachten…

       De eersten zijn de laatsten…

 

Dankgebed en voorbeden

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4

       Ga met God, en Hij zal met je zijn…

 

Zegen