Liturgie voor zondag 29 april 2018, Oldemarkt

Thema: ‘Wandelen op het water’ n.a.v. Mattheus 14:22-33

 

welkom

 

inleiding thema

 

lofprijzing en aanbidding

OPW 685 Hosanna

OPW 391 Welkom Heilige Geest van God

NLB 940 Verberg mij nu onder uw vleugels Heer

 

gebeden

Calm me Lord (Margaret Rizza)

 

schriftlezing en overdenking

 

OPW 789 Lopen op het water

 

dankgebed

aansluitend NLB 1006 Onze Vader

 

tijdens collecte

You are my all in all

 

slotlied: OPW 486 Ga dan in zijn naam

 

zegen