Liturgie voor zondag 28 november 2021

Liederen en lezingen

Zondag 28 november 2021

Paasloo

Viering Heilig Avondmaal

‘Op bevel van de keizer: Profetie vervuld!’.

De kaars voor Eerste Advent wordt aangestoken door Peter Raafs en het gedicht wordt gelezen door Jos Raafs:

Het is vier weken wachten,

zie je de kaarsen staan

Al in de donkerste nachten

is er al een lichtje aan!

WELKOM – AFKONDIGINGEN

INTOCHTSLIED: LIED 95: 1 & 4

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

ZINGEN: LIED 438: 1 & 2

GEBODEN & GEBED

CLIPJE ADVENTSPROJECT: Twee ‘schapen’ ontdekken een kaart en komen terecht in een onbekend avontuur…

Deel 1: Ik verveel me!

PROJEKTLIED ‘JIJ TELT MEE’ (Clipje)

Jij telt mee

(Refrein:)

Jij telt mee,

jij telt mee.

En God kan heel goed tellen,

daarvan heb je geen idee.

Jij telt mee,

jij telt mee.

O ja, echt waar

ook al had je geen idee!

Heb je dat nou ook,

dan voel je je wat klein.

Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn

Ze krijgen veel applaus,

likes en heel veel fans.

Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent.

Maar God die draait dat om

Hij werd Zelf heel klein.

Hij verliet de hemel

om dicht bij jou te zijn

En Hij zegt tegen jou:

Kom maar dicht bij mij,

want jij, je hoort erbij!

(refrein)

Jij telt mee (x4)

 BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Micha 5: 1-4a & Lukas 2:1-5

LIED 440: 1, 2 & 4  

PREEK Op bevel van de keizer: Profetie vervuld!

ZINGEN: LIED 498

VIERING HEILIG AVONDMAAL

– INZETTINGSWOORDEN & GEBED

– GELOOFSBELIJDENIS (LIED 340b)

– VIERING

– LOFPRIJZING LIED 341 Evangelische Liedbundel.

Heer God, U loven wij

Heer, U belijden wij

Vader in eeuwigheid

zingt ’t gans heelal uw naam

Aarde en hemel Heer

zingen uwe naam ter eer

heel uw schepping door

eeuwig met ‘t eng’lenkoor

Heilig, heilig

heilig is onze God

de Heer Zebaoth

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol

hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol

Halleluja, halleluja

halleluja, halleluja

Amen

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 433

ZEGEN, beantwoord met LIED 415:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

Amen, God, uw naam ter eer!