Liturgie voor zondag 28 maart 2021

Liederen en lezingen

Palmzondag

28 maart 2021

Oldemarkt

‘Donkere wolken’

Woord van welkom – afkondigingen

LIED 190 Bundel zingende gezegend

(melodie Psalm 97)

Een koning hebben wij!

Zijn hoge heerschappij

gaat over alle mensen;

zijn grootheid kent geen grenzen.

Hij triomfeert, Hij troont

daar waar zijn Vader woont;

daar in zijn hemelhof

is Hij met alle lof

in heerlijkheid gekroond.

Een koning hebben wij!

Niemand is zoals Hij –

die volken openbaarde

Gods vrederijk op aarde.

Zijn zwakheid is zijn macht,

zijn kwetsbaarheid zijn kracht,

zijn kroon is niet van goud,

zijn troon een kruis van hout –

kom, Heer, de wereld wacht!

Bemoediging en groet – gebed

Het verhaal voor de zesde zondag in de veertigdagentijd: Jezus spreekt over vrede…

Bijbeltekst, gelezen door één van de kinderen:

Judas kwam met een groep soldaten de tuin in. Er waren ook dienaren van de priesters en de farizeeën bij. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gaan gebeuren. Hij liep naar de mannen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Wij zoeken Jezus uit Nazaret.’ Jezus zei: ‘Ik ben het’ (Johannes 18:3-5)

Het verhaal…(clipje)

Het projectlied:

Er komt een groep soldaten aan, en midden in de nacht

wordt Jezus zomaar opgepakt en naar de stad gebracht.

Zijn beste vrienden rennen weg, en buiten kraait een haan.

Hij wordt veroordeeld, maar waarom? Wat heeft Hij fout gedaan?

Hij maakte zieken beter, troostte mensen met verdriet.

Hij liet een spoor van liefde na. Nee dit verdient Hij niet..

Refrein:

U gaat een weg die ik niet ken,

maar ik laat U niet zomaar gaan.

Gaat U maar voor, ik volg uw spoor

ik ga achter U aan.

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst

Lied bij vertrek van de kinderen:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Lukas 19:29-44

Lied 550: 1 & 3

Preek: Donkere wolken

Lied 534

Zegen

Lied 556: 1, 2 & 5