Liturgie voor zondag 28 juni 2020

Zondag 28 juni 2020  –  09.30 uur Oldemarkt

thema: “Prijs de Heer!”

naar aanleiding van:       Psalm 67

Openbaringen 4

Welkom & afkondigingen

Zingen: Opwekking 685

Met ons lied, Heer,

Roept ons hart uit naar U, naar U alleen,
Vol verwachting, vol verlangen naar U.
U maakt ons één.

Als wij u zien, Heer, Geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
In uw huis binnengaan.

Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding. U zij de eer, aanbidding.

Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

Met ons lied, Heer,

Keert ons hart zich naar U, naar U alleen.
U maakt harten die gebroken zijn heel. U maakt ze één.

Als wij u zien, Heer, Geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
In uw huis binnengaan.

Hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Gebed

Zingen: Opwekking 454

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie,

Buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard zal Uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God

En oneindig is uw heerschappij. O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God. Elke tong…

Lezing Psalm 67

Zingen: Opwekking776

Wij, de verlosten van de Heer,

prijzen God met dank en eer
en samen met de hemel zingen wij hét lied
naar U, die alle lof verdient.

Refrein: U bent heilig, heilig, heilig.
U bent Heer, God almachtig,
die was en is en komen zal.
U bent waardig, waardig, waardig
te ontvangen de rijkdom en glorie.
Kom met kracht, o Heer.

Volken buigen zich voor U neer.

Schepper van het gans heelal

uit wie het leven is ontstaan.
Aan U, die zit op de troon en aan het Lam
komt toe alle lof en alle dank. (Refrein)

Wij knielen en buigen vol eerbied en ontzag.
Wij werpen onze kronen, onze trots, voor uw troon.
Wij verheffen onze harten als offer voor U alleen.

U bent heilig, heilig, heilig.
U bent Heer, God almachtig,
die was en is en komen zal. (Refrein)

Lezing Openbaringen 4

Verkondiging

Zingen: Opwekking 669

Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard, God van Israël.

Kom in uw wijsheid en macht,
Vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart, toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien, Die komt in majesteit.

Adonai, Adonai,
Dan buigt elke knie voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
Dan juicht elke tong: U alleen bent Heer!
Adonai


Zie Jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog,
Alle poorten zien uit naar de dag dat U komt.

(Refrein)

U bent Heer over al wat leeft,
U bent heer over al wat leef…

Dankgebed & voorbede

Zegen

Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.