Liturgie voor Zondag 28 juli 2019

Aanvangslied: Psalm 135 vers 1 en 2

–        Halleluja! Loof de Heer…

–        Prijs de Heer, want Hij is goed…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 195 – Klein Gloria

Zingen: Psalm 135 vers 9 en 10

–        Wat men ook tot goden wijdt…

–        Zegen, Israël, de Heer…

Leefregel

Zingen: Psalm 86 vers 2 en 4

–        Ja tot U hef ik mijn leven…

–        Leer mij naar Uw wil te handelen…

Gebed

1e Schriftlezing: Deut. 30:11-20

Zingen: Psalm 25 vers 2

–        Here, maak mij Uwe wegen…

2e Schriftlezing: Romeinen 10:4-11

Zingen: Psalm 25 vers 6

–        Wie heeft lust de Heer te vrezen…

Kinderen naar de zomerzondagsschool

Eerst zingen we: EL 262 en daarna

–        Wij gaan voor even uit elkaar

Overdenking

Zingen: NLB 316 vers 1, 2, 3 en 4

–        Het woord dat u ten leven riep…

–        Het is niet aan de overzij…

–        Het is ook in de hemel niet…

–        Het woord van liefde, vrede en recht…

Gebeden

Collecte

Slotlied: NLB 723 vers 1 en 2

–        Waar God de Heer Zijn schreden zet…

–        O Heer, Uw onweerstaanbaar woord…

Zegen