Liturgie voor zondag 28 februari 2021

Liturgie 28 februari 2021 – Oldemarkt (online) 

(2e zondag 40-dagen-tijd)

Welkom door de ouderling

Psalm 89 vers 1 en 7

–          Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied…

–          Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Project 40-dagen-tijd – Een spoor van liefde

Filmpje  en Projectlied:

Gebed

We luisteren naar: We gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Johannes 13:1-5 en 12-17

NLB 569 vers 1, 2 en 3

–       Toen Jezus wist: nu is gekomen…

–       Hij gaf ons zwijgende een teken…

–       Zo is de Heer een knecht geworden…

Overdenking 

ELB 213 vers 1, 2 en 5

–          Ik wil jou van harte dienen…

–          Wij zijn onderweg als pelgrims…

–          Dan zal het volmaakte komen…

Gebeden

NLB 422 vers 1, 2 en 3

–          Laat de woorden die we hoorden…

–          Laat ons weten, nooit vergeten…

–          Laat ons hopen, biddend hopen…

Zegen