Liturgie voor Zondag 28 april 2019

Intochtslied: Ps 18: 1 en 9

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: lied 302: 1,2,3 en 4 ( Evang. liedbundel)

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: lied 125: 1,2 en 3 Evang. liedbundel

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Joh. 20: 19 – 29

                      Openbaring 4: 1 – 11 (NBV)

Zingen: lied 913: 2 en 4 Liedboek

Verkondiging

Zingen: lied 186a: 1,2 en 3 Evang. liedbundel

Dank- en voorbeden

Collecte

Slotlied: lied 642: 1,2,4,6 en 8 liedboek

Zegen

Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst:

   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
   Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zicht openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
   Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
   Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!