Liturgie voor zondag 27 maart 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 145: 1, 3 & 5

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 655

GEBODEN & GEBED

LIED 145 Opwekking kinderen

Jezus, ik wil U bedanken

voor wat U voor mij hebt gedaan

Omdat U voor mij bent gestorven

maar ook weer bent opgestaan

Refrein:

Jezus, ik dank U, U gaf uzelf voor mij

Jezus, dank U en geef mijzelf aan U

ik geef mijzelf aan U.

U werd geschopt en geslagen

ze lachten en scholden U uit

en zelfs door uw vrienden verlaten

hing U voor mij aan het kruis

(Refrein)

U hebt mijn zonden gedragen

en ook mijn pijn en verdriet

dat U zoveel van mij kon houden

nee, Heer, dat begrijp ik niet

(Refrein)

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Deuteronomium 8:1-18

LIED 111: 1, 3 & 5

LEZING: Johannes 6:22-51 

PREEK: Hemels Brood en dagelijks brood

LIED 534

DANKGEBED & VOORBEDE

LIED 858

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer