Liturgie voor zondag 27 juni 2021

Liederen en lezingen

Zondag 27 juni 2021

Oldemarkt

‘Kracht en volharding’

Woord van welkom

Lied 121: 1 & 4 Ik sla mijn ogen op en zie

Bemoediging en groet – Klein Gloria (Lied 195)

Gebed

Lied 214: 1, 2 & 5 Het licht dat weer opnieuw begon

Schriftlezingen: Zacharia 4 & II Petrus 1:1-11

Lied 84: 1 & 3 Hoe lieflijk, hoe goed

Preek: ‘Over kracht en volharding’

Tekst: Niet door kracht of geweld maar door mijn Geest (Zacharia 4:6)

Lied 906: 1, 3 & 6 Zou ik niet van harte zingen

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 675 Geest van hierboven