Liturgie voor zondag 27 januari 2018

‘Ik zal niet zwijgen’

– Beloofd is beloofd –

LIED 132: 1, 6 & 9

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

LIED 451:1, 2 &3

GEBODEN EN GEBED

Met de kinderen: LIED 58, Evangelische Liedbundel

Zoek eerst het Koninkrijk van God

en Zijn gerechtigheid.

En dit alles ontvangt u bovendien,

Hallelu, Halleluja.

Halleluja ………

Men kan niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord,

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, Halleluja.

Halleluja ………

Bidt en u zal gegeven zijn.

Zoekt en gij zult het zien.

Klopt, en de deur zal voor u open gaan.

Hallelu, Halleluja.

Halleluja ………

De kinderen gaan naar de eigen ruimte. Wij zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZEN: Psalm 116

LIED 116: 1, 2 & 4

LEZEN: Openbaringen 7:9-12

PREEK: ‘Ik zal niet zwijgen.’

LIED 763

LIED 447