Liturgie voor zondag 27 februari 2022

Liturgie 27 februari 2022 – Oldemarkt

Jezus bidt op een stille plek.

Psalm 62 vers 1 en 5

 • Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer…
 • Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots…

Stil gebed, Bemoediging en Groet  

NLB 195

 • Klein Gloria

NLB 283 vers 1, 2 en 5

 • In de veelheid van geluiden…
 • En van overal gekomen…
 • Die ons naam voor naam wilt noemen…

Leefregel

NLB 834 vers 1, 2 en 3

 • Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht…
 • Schep, God, een nieuwe geest in mij…
 • Wees Gij de zon van mijn bestaan…

Gebed

Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Marcus 1:35-38 en Lucas 6:12-19

NLB 837 vers 1 en 4

 • Iedereen zoekt U, jong of oud…
 • Koning, Uw rijk is zo nabij…

Verkondiging

NLB 905 vers 1 en 4

 • Wie zich door God alleen laat leiden…
 • Zing maar en bid, en ga Gods wegen…

Gebeden

NLB 939 vers 1, 2 en 3

 • Op U alleen, mijn licht, mijn kracht…
 • U werd een mens, U daalde neer…
 • Van eerste kreet tot laatste zucht…

Zegen

 • NLB 415 vers 3