Liturgie voor zondag 26 september 2021

Orde van dienst Startzondag 26 september 2021

Thema: God is bij jou !!!

Orgelspel

Afkondigingen

Zingen 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (via YT) 

Bemoediging en groet

Voorganger: Gegroet jij, die om liefde komt en licht.

Jij, hier in de kerk, en u die thuis meekijkt of meeluistert,

Je mag je jezelf zijn, samen met elkaar,

samen met God, die genoemd wordt:

liefdevolle Vader, sterke Moeder.

Die altijd bij je is en alle mensen helpt,

daarom zeggen wij samen:

Allen: Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Amen

Zingen ‘Samen’, (via YT) de kinderen bouwen samen met elkaar iets van de blokken

Gebed

Spiegelverhaal (filmpje YT) 

Zingen ‘Het allerleukste liedje’(via YT) 

Schriftlezing Genesis 28: 10-27 (Bijbel in Gewone Taal)

Zingen (canon) ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’

Woorden van uitleg en geloof

Zingen ‘God kent jou, vanaf het begin’ via YT 

Sketch

Dankgebed en voorbeden, gezongen Onze Vader (1006)

Collecte onder orgelspel

Slotlied (416) Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegenbede, gezongen ‘Amen’ lied 415:3