Liturgie voor Zondag 26 mei 2019

Gezinsdienst 26 Mei 2019, Oldemarkt 09:30 uur. Thema: Goud of God?

Zingen: NLB 975 vers(1,2,3) Jezus roept hier mensen samen

Bemoediging en groet met aansluitend:

Zingen:  OPW 228 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam (canon 2x)

Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam om U te loven, o Heer.

Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam om U te loven, o Heer.

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,  eer aan de heil’ge Geest, de Drie-In-Een.

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de heil’ge Geest, de Drie-In-Een.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Zingen: blokje kinderliederen

  • NLB Lied 8b, Zie de zon zie de maan
  • Onder boven voor achter

refrein:

Onder boven voor en achter, God is altijd bij mij

onder boven voor en achter, God is om mij heen.

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand

al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant

ik ben nooit in mijn eentje want:

(Refrein)

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus

al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus

God gaat altijd met me mee dus:

(Refrein)

Gebed en geboden

Zingen: Kom aan boord

Voor de zieken – voor de armen voor de mensen met verdriet

Voor het kind dat blijft proberen maar toch denkt: het lukt me niet

Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

Kom aan boord ook voor jou is er een plekje

waar je hoort laat de hoop niet langer varen

kom aan boord sta niet doelloos aan de kant

want er is een hart vol liefde  pak die uitgestoken hand

Voor het meisje dat blijft denken: ‘Alles gaat bij mij steeds mis!’

Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is

Voor het kindje dat nog nooit  van trouw of liefde heeft gehoord

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

Kom aan boord …(2x)

Introductie thema: Goud of God

Schriftlezing: Exodus 32 vers 1-6 (Gewone taal)

Zingen: OPW 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan?

ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermer die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal

wat kan mij gebeuren door zon of door maan

U bent mijn schaduw U bent er altijd

bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid

mijn hulp is van U Heer.

Na de tweede keer:

Mijn hulp is van U Heer, o, van U!

Overdenking

Zingen: OPW 564 De Wedloop

Ik loop de wedloop die voor mij ligt door een wolk van getuigen omgeven.
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, in de wedloop van het leven.

Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.

Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; Jezus is het doel van mijn bestaan.

Hij geeft volharding om door te gaan in de strijd die het leven ons kan geven,
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan in de wedloop van het leven.

En ik weet dat Hij gestorven is aan het kruis om mijn zonde te vergeven.
Dit geloof is mijn getuigenis in de wedloop van het leven.

U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, U wijst mij de weg die ik moet gaan.
U bent mijn rots en geeft standvastigheid; ja, U bent het doel van mijn bestaan.

Dankgebed en voorbede

Collecte  MT zingt tijdens collecte OPW 544 Above all

Slotlied: OPW 669 Adonai

Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard, God van Israël.

Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart, toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien die komt in majesteit.

Refrein:

Adonai, Adonai, dan buigt elke knie voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai, dan juicht elke tong: U alleen bent Heer!
Adonai


Zie Jeruzalem wacht, heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt: ‘Gezegend Hij die komt!’

(Refrein)

U bent Heer over al wat leeft,  U bent heer over al wat leeft (4x)

En hoor hoe Sion zingt: ‘Gezegend Hij die komt!’

(Refrein)