Liturgie voor zondag 26 juni 2022

WELKOM & AFKONDIGINGEN

LIED 84: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 283

GEBODEN EN GEBED

LIED 638 Opwekking

Wie is als Hij?

De Leeuw, maar ook het Lam

Gezeten op de troon

Bergen buigen neer

De zee verheft haar stem

Voor de allerhoogste Heer

Prijs Adonai

Wanneer de zon opkomt

Totdat zij onder gaat

Prijs Adonai

Alle naties van de aard

Alle heiligen, aanbidt Hem!

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. Wij zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: I Petrus 3: 8-22

LIED 413

SCHRIFTLEZING: Genesis 6:1-4

PREEK: ‘Wie is als Hij?

Tekst: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Col. 2:15)

LIED 575: 1, 4 & 6

VIERING HEILIG AVONDMAAL

LIED BIJ DE VIERING: Lied 858

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

COLLECTE

LIED 871

ZEGEN, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!