Liturgie voor zondag 26 juli 2020

Welkom en mededelingen

Lied 275: 1, 2, 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding

Gebed om ontferming

We zingen: Psalm 130

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 6: 1-7

We zingen: Lied 906: 2                                         

Schriftlezing: Jesaja 6: 8-13

Psalm 77: 1, 3

Schriftlezing: Johannes 3: 14-21

Lied 654: 1, 2, 4

Verkondiging

Lied 413

Dienst van de gebeden

Dienst van de gaven

Lied 422

Zegen