Liturgie voor zondag 26 januari 2020

INTOCHTSLIED: LIED 93: 1 & 4

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

LIED 767: 1, 2 & 3 

GEBODEN & GEBED

ZINGEN: Laat je licht maar schijnen (Clip).

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Psalm 13

ZINGEN: LIED 70

LEZEN: Jesaja 61:1 tm 6

PREEK: Omdat U redding brengt

ZINGEN: LIED 869: 1, 4, 5 & 7

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 770

ZEGEN