Liturgie voor zondag 26 december 2021 – 2e Kerstdag

Psalm 98 vers 1 en 2

 • Zing een nieuw lied voor God de Here …
 • Ja, Hij is ons getrouw gebleven…

Stil gebed, Bemoediging en Groet  

Zingen: NLB 478 vers 1 en 4

 • Komt, verwondert u hier, mensen…
 • O Heer Jesu, God en mense…

Leefregel

NLB 439 vers 1 en 3

 • Verwacht de komst des Heren…
 • Een hart dat wacht in ootmoed…

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2:22-39

Zingen: NLB 159a vers 1 en 2

 • Nu is het woord gezegd…
 • Gij hebt het opgericht…

Preek

Zingen: NLB 512 vers 1, 5, 6 en 7

 • O Jezus, hoe vertrouwd en goed…
 • Zolang Gij nog onzichtbaar zijt…
 • O Jezus, hoe vertrouwd en goed…
 • O naam, eeuwige ademtocht…

Gebeden

LvK 26 vers 1 en 3

 • Daar is uit ’s werelds duistere wolken…
 • O Vredevorst, Gij kunt gebieden…

Zegen