Liturgie voor zondag 25 oktober 2020

Liederen en lezingen

Zondag 25 oktober 2020

Paasloo

‘Hij komt met vuur’

Woord van welkom

Lied 46: 1 & 3 

Bemoediging en groet

Gebod & gebed

Lied 272: 1 & 4

Schriftlezingen: Maleachi 3:1-5 & I Korintiërs 3

Lied 459: 1, 5 & 7

Preek: ‘Hij komt met vuur’

Lied 858

dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 675