Liturgie voor zondag 25 juli 2021

Welkom

Psalm 108 vers 1 en 2

  • Mijn hart is, Heer, in U gerust…
  • Ja, hoger dan het hemels blauw…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 195 – Klein Gloria

Leefregel

Variant

NLB 316 vers 1 en 4

  • Het woord dat u ten leven riep…
  • Het woord van liefde, vrede en recht…

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 2:14-18 en Mattheüs 5:15-16

ELB 454 vers 1, 2 en 3

  • Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht…
  • Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet…
  • Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is…

Overdenking  

NLB 838 vers 1 en 2

  • O grote God die liefde zijt…
  • Maak ons volbrengers van dat woord…

Gebeden

Aandacht voor collecte

NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4

  • Ga met God, en Hij zal met je zijn…

Zegen