Liturgie voor zondag 25 augustus 2019

Welkom

ZINGEN: Lied  23d Nieuwe Liedboek (De Heer is mijn Herder)

Bemoediging en groet

ZINGEN (alle drie de liederen met clips van youtube):

Dank U wel (Oke4kids#44)

https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4

Dank U wel voor de sterren en de maan

dank U wel voor het groeien van het graan

dank U wel voor de dieren in de wei

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras

dank U wel voor de vissen in de plas

dank U wel voor de bossen en de hei

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind

dank U wel voor elk mens, voor ieder kind

dank U wel want U bent zo heel dichtbij

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij!

Is je deur nog op slot?

https://www.youtube.com/watch?v=S23HDRXHg-E

Is je deur nog op slot?  Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.


Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Maar het is er nog zo donker er is iets wat ik mis.

Is je deur nog op slot…

– Jezus is de Goede Herder (ELB 254)

https://www.youtube.com/watch?v=2lfrW-gUdag

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal

Als je ’s avonds niet kunt slapen, als je bang in ’t donker bent

Denk dan eens al die schapen die de heer bij name kent.

(Refrein)

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder: Hij vergeet Zijn schaapjes niet

(Refrein)

Gebed

‘Verloren en gevonden’

– Interactie en clip

– Lezing: Lukas 15:1-7

ZINGEN: Lied 199 Wie zing mee: Een lammetje ging dwalen

Een lammetje ging dwalen, veraf en heel alleen.

Verliet de trouwe herder en liep steeds verder heen.

Zolang de zon bleef schijnen, was’t lammetje niet bang

het sprong door gras en bloemen, het hoorde vogelzang.

Maar langzaam werd het donker, de vogels werden stil;

de warme zon ging onder, de nachtwind maakte ’t kil.

Hoor, angstig blaatte ’t lammetje het was zo ver van huis,

och, was het maar weer veilig, bij d’andere schapen thuis!

Maar ’s avonds had de herder, zijn schaapjes nageteld.

Hij miste één klein lammetje en ging terug naar ’t veld.

De schapen liet hij achter; hij zocht het overal,

tot hij het op zijn schouders terugdroeg naar de stal.

Preek

ZINGEN: ‘k heb Jezus nodig (Lied 435 Evangelische Liedbundel)

1.

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

2.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel. in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k wil Hem volgen, dag aan dag!

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

ZINGEN: Lied 675 Nieuwe Liedboek (Geest van hierboven, leer ons geloven)

Zegen

Na de dienst koffie/thee/fris in De Ontmoeting