Liturgie voor zondag 24 mei 2020

Liederen en lezingen

Zondag 24 mei 2020

Oldemarkt

‘Ere wie ere toekomt’

Woord van welkom

LIED 87: 1 & 3

Bemoediging en groet – gebed

LIED 665: 1 & 4

SCHRIFTLEZING: Openbaringen 4&5

PREEK: ‘Ere wie ere toekomt’

Inleidende tekst: In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.  Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. (Daniël 7:13,14)

LIED 704

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 125 Evangelische Liedbundel

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft

die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,

en wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht

(Refrein)                                                                                                                                            

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis

dat eens voor ons werd opgericht,

en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

(Refrein)