Liturgie voor zondag 24 juni 2018

Thema voor de dienst:

‘Kleurrijk: God kennen en dienen’

 

LIED 147: 1 & 3

 

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (LIED 195)

 

LIED 825:1 & 5

 

Gebod en gebed

 

LIED 463 ELB

Juicht, want Jezus is Heer!

Kinderen Sions, verblijd u ter ere van Hem

die ons liefheeft

Hij is verrezen en leeft!

Jezus, de koning, die mensen het leven weer geeft

 

Liefde bedekt zijn schepping,

de bloemen, de vogels, het gras;

zou Hij dan jou vergeten?

Jezus, die blinden genas, verrees!

(Refrein)

 

Wees als een boom die vrucht draagt,

ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water.

Jezus, de bron voor altijd, verrees!

(Refrein)

 

Wees dan het licht der wereld,

stralend herkenbaar van ver,

zodat men God zal eren.

De blinkende Morgenster verrees!

(Refrein –  laatste regel herhalen)

 

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

 

LEZEN: I Korintiërs 12:4-11

 

LIED 412: 1 & 3

 

PREEK: ‘Kleurrijk: God kennen en dienen’.’

Tekst: Johannes 17:3: ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.’

 

LIED 858

 

Dankgebed & voorbede – Onze Vader

 

LIED 150a