Liturgie voor zondag 24 juli 2022

Liturgie 24 juli 2022 – Paasloo

Psalm 24 vers 1 en 3

 • De aarde en haar volheid zijn…
 • God is hem zegenrijk nabij…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

NLB 195

 • Klein Gloria

NLB 213 vers 1, 2 en 5

 • Morgenglans der eeuwigheid…
 • Laat als milde morgendauw…
 • Overstroom ons met Uw licht…

Leefregel

Psalm 119 vers 40 en 65

 • Uw woord is als een lamp, een helder licht…
 • Al Uw geboden zijn gerechtigheid…

Gebed

Kindermoment (+ lied –op dit moment heb ik nog (steeds) niet een geschikt lied in gedachten… als me dat nog lukt, laat ik het weten)

Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Filippenzen 3:1-16

NLB 908 vers 1 en 3

 • Ik heb U lief, om mijn beminde…
 • Ach, dat ik U zo laat herkende…

Verkondiging

NLB 903 vers 1 en 6

 • Zou ik niet van harte zingen…
 • Omdat Gij mijn hart doet branden…

Gebeden

Collecte

NLB 150a vers 1, 2, 3 en 4

 • Geprezen zij God! Gij engelenkoor…
 • Geprezen zij God! Gij allen op aard…
 • Geprezen zij God! Laat alles wat leeft…
 • Geprezen zij God! Ons lied is gewijd…

Zegen

Amen (NLB 415 vers 3)