Liturgie voor zondag 24 januari 2021

Liturgie 24 januari 2021 – internetdienst Oldemarkt  “Gezinsdienst”

Thema: Opnieuw geboren worden?!

Aanvangslied: NLB 314 vers 1 en 3

–          Here Jezus om Uw woord…

–          O Gij glans der heerlijkheid…

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Lied:

–          ELB 452 vers 1 en 2

o   Jezus is de Goede Herder

–          ELB 445

o   Ik zag een kuikentje

Gebed

Leefregel

Lied: ELB 435 vers 1 en 2

–       ‘k Heb Jezus nodig…

–       ‘k Wil Jezus volgen…

Intro: Opnieuw geboren worden?!

Lied: ELB 471 – Een parel in Gods hand

(alleen twee refreinen)

–       Weet je dat de Vader je kent…

–       Ik weet dat de Vader je kent…

Schriftlezing: Johannes 3:1-13 (BGT)

Lied: Psalm 139 vers 1 en 2

–       Heer, die mij ziet zoals ik ben…

–       Gij zijt zo diep vertrouwd met mij…

Overdenking 

Lied: NLB 675 vers 1

–       Geest van hierboven…

Gebeden

Slotlied: Hemelhoog 61

–       De Here zegent jou…

Zegen