Liturgie voor zondag 23 mei 2021

Liederen en lezingen

Pinksteren, zondag 23 mei 2021

9:30 uur Oldemarkt

‘Een nieuwe tijd’

Lied 103: 1 & 5

Na bemoediging en groet: ‘Klein Gloria’ (Lied 195)

Gebed

Lied 687

Lezen: Handelingen 2: 1-21

Lied 672: 1 & 3

Lezing: Maleachi 3:1-3

Preek‘Een nieuwe tijd’

Tekst: ‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten,

Hij is de koning vol majesteit..’ (Ps. 24:9-10)).

Lied 858

Dankgebed en voorbede – Onze Vader

Slotlied 675

Zegen