Liturgie voor Zondag 23 Juni 2019

Zondag 23 juni 2019 Paasloo

Viering Heilig Avondmaal

Bestemd voor de troon…

INTOCHTSLIED: LIED 105: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA (195)

LIED 869: 1, 3, 7

GEBODEN & GEBED

LIED MET DE KINDEREN: 923

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Mt.20:20-28 & Openb. 5:6-10

PREEK Bestemd voor de troon…

ZINGEN: LIED 973

VIERING HEILIG AVONDMAAL

INZETTINGSWOORDEN & GEBED

ZINGEN VOOR DE VIERING: LIED 840

ZINGEN BIJ DE VIERING: LIED 412: 1,3,6

DANKGEBED & VOORBEDE

SLOTLIED: LIED 146c: 1, 3 & 7

ZEGEN