Liturgie voor zondag 23 januari 2022

Liederen en lezingen

Zondag 23 januari 2022

Paasloo

‘Van J-Day naar V-Day’

Viering HA

Woord van welkom

LIED 146c: 1, 3 & 6

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 869: 1 & 3

GEBODEN EN GEBED

LIED ‘Ken je dit verhaal’, Herman Boon’ (clip)

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. Wij zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Genesis 6:1-22

LIED 413

SCHRIFTLEZING: Lukas 4:31-37

PREEK: ‘Van J-Day naar V-day’

Tekst: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Col. 2:15)

LIED 534

Viering HA

Zingen na de viering: Lied 969: 1, 2 & 4

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

LIED 755

Zegen, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!